StG @ SI vol. 25

Kdy / 12.12.2022 od 19:00 hodin
Kde / Skautský institut na Staromáku,
Staroměstské náměstí 4, Staré město, Praha 1
(H)různé tváře záření aneb biologické účinky radiace / Ondřej Kořistka
Ionizující záření je dobrý sluha, ale zlý pán. Dokáže popálit i zabít, ale také jako neviditelný zachránce vyléčit rakovinu či ulevit od bolesti. Jak radiace působí na lidskou buňku a proč někdy léči a jindy ničí? Umí se naše buňky bránit? Jak vzniká rakovina a jak lze ionizující záření využít při její diagnostice a léčbě?

Extrémní astronomie / Jakub Juryšek
Viditelné světlo tvoří jen úzkou část spektra elektromagnetického záření, prostřednictvím kterého stále získáváme většinu informací o našem Vesmíru. Planeta Země je neustále bombardována energetickými gama fotony, které mají původ v extrémních fyzikálních procesech, například v okolí černých děr. Kromě těchto energetických fotonů, ja naše planeta také neustále pod palbou částic kosmického záření o tak vysokých energiích, na které je nedokážeme urychlit ani na těch nejmodernějších umělých urychlovačích, a o jejichž původu toho mnoho nevíme. V přednášce si ukážeme jak vzniká gama záření ve Vesmíru a jak jej můžeme pozorovat ze Země. Také si ukážeme, jak můžeme studiem tohoto gama záření pomoci k porozumění původu kosmického záření extrémně vysokých energií.

Schlierenovo zobrazování Jak vidět proudění vzduchu / Martin Rybář
Proudění vzduchu kolem křídel, zvuk, míchaní různých plynů, to vše je pro naše oko běžně neviditelné. Schlierenova optika je technika citlivá na změny v indexu lomu prostředí v důsledku změn hustoty, teploty nebo tlaku, a umožňuje nám tak tyto jevy vidět. V našem experimentu budeme pozorovat například teplé konvekční proudy stoupající z plamene svíčky nebo studený vzduch klesající ze sklenice s ledovou vodou. Dramaticky se zviditelní proud teplého vzduchu z obyčejného fénu na vlasy.

23|05

2024

StG @ Suterén vol. 7

chci vědět více

21|02

2024

StG @ SI vol. 30

chci vědět více

31|01

2024

StG @ Club Cross

chci vědět více

31|01

2024

Dáme vědu - StG @ Písek díl 4.

chci vědět více
blíží se proběhlo

Kontakt

Každé vystoupení Science to Go je sérií minipřednášek na nejrůznější témata z přírodních věd. K vystoupení je potřeba pouze místnost s dataprojektorem. Chcete-li jej zorganizovat ve Vašem městě, Vašem kulturním centru, Vaší knihovně, Vašem divadle… rádi za Vámi přijedeme! Napište nám mail na jeden z kontaktů a domluvíme se.

Mám zájem o přednášku

prednasky@sciencetogo.cz

Řekněte si o témata, která Vás zajímají. Nebo je můžeme vymyslet společně. Těšíme se na viděnou u Vás!