StG @ SI vol. 20

Kdy / 14.10.2021 od 19:00 hodin
Kde / Skautský institut na Staromáku,
Staroměstské náměstí 4, Staré město, Praha 1

Šlo předpovědět Hodonínské tornádo? / Petr Zacharov (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
Extrémní tornádo, které se vyskytlo na konci června na jižní Moravě, vyvolalo v médiích spoustu protichůdných názorů o možnostech předpovědi. Jedni o tornádu věděli několik dní dopředu a druzí byli překvapeni. Lze vůbec předpovědět tornádo na jižní Moravu, nebo dokonce do Hodonína?

Jak rychle nám tikají epigenetické hodiny / Kateřina Hoňková (Ústav experimentální medicíny AV ČR)
Metylace DNA je epigenetický regulační mechanismus sloužící k utlumení genů na základě působení vnějších podmínek, kterým je lidský organismus během života vystaven. V konečném důsledku může změna metylovaných míst v lidském genomu (jejich hyper- či hypo-metylace) vést k ovlivnění zdravotního stavu jedince. V naší DNA se nachází 353 míst, tzv. epigenetických markerů, jež jsou ve specifických tkáních vnímány jako epigenetické hodiny, kterými může být určen nejen biologický věk jedince, ale slouží i jako nástroj predikce délky života a odhadu biologického stárnutí. Existuje mnoho studií, které spojují životní styl, obezitu, stresové faktory či virové infekce se zrychlováním tzv. epigenetického stárnutí. V rámci přednášky budou uvedeny příklady odhadu epigenetického věku u dobrovolníků, kteří žijí v lokalitách se znečištěným ovzduším a budou zmíněny možnosti i omezení takových výzkumů.

Motory v nanosvětě / Artem Ryabov (MFF UK)
Během přednášky se přeneseme do mikrosvěta plného chaotického tepelného pohybu, prozkoumáme tam platné fyzikální zákony a pokusíme se jich využit ke konstrukci účinných a výkonných mikroskopických dopravních prostředků – tzv. molekulárních a Brownových motorů.

10|05

2022

StG @ Blansko vol. 2

chci vědět více

21|04

2022

StG @ SI vol. 23

chci vědět více

07|02

2022

StG @ SI vol. 22

chci vědět více

08|11

2021

StG @ SI vol. 21

chci vědět více
blíží se proběhlo

Kontakt

Každé vystoupení Science to Go je sérií minipřednášek na nejrůznější témata z přírodních věd. K vystoupení je potřeba pouze místnost s dataprojektorem. Chcete-li jej zorganizovat ve Vašem městě, Vašem kulturním centru, Vaší knihovně, Vašem divadle… rádi za Vámi přijedeme! Napište nám mail na jeden z kontaktů a domluvíme se.

Mám zájem o přednášku

prednasky@sciencetogo.cz

Řekněte si o témata, která Vás zajímají. Nebo je můžeme vymyslet společně. Těšíme se na viděnou u Vás!