StG @ SI - Speciál s laureáty Prémie O. Wichterleho

Kdy / 24.09.2020 od 19:00 hodin
Kde / Skautský institut na Staromáku,
Staroměstské náměstí 4, Staré město, Praha 1

Dráhový detektor experimentu ATLAS pro High-Luminosity LHC / Jiří Kroll (FZÚ AV ČR)
Mezi hlavní cíle experimentu ATLAS na urychlovači LHC v CERN patří přesné měření vlastností Higgsova bosonou, ale také hledání částic za standarním modelem. Kritickou roli přitom hraje vnitřní dráhový detektor, který měří dráhy procházejících nabitých částic, čímž přispívá k jejich identifikaci a určení jejich energie. Pro nový urychlovač High-Luminosity LHC je nezbytné postavit zcela nový dráhový detektor, který bude schopen změřit dráhy letu desetkrát většího množství částic než v případě LHC, a zároveň nebude zničen řádově vyšší úrovní radiace. Dozvíme se z jakých komponent se nový dráhový detektor experimentu ATLAS skládá a jak probíhá testování jeho nejdůležitější části - křemíkového senzoru.

Fyzika pevných látek za vysokých tlaků / Jiří Kaštil (FZÚ AV ČR)
Tlak je velmi důležitý parametr, který ovlivňuje nejen fyzikální vlastnosti pevných látek. V přírodě lze naměřit tlaky od velmi nízkých hodnot 10-17 Pa v mezihvězdném prostoru přes tlaky 100 MPa na dně Mariánského příkopu a 360 GPa v jádru Země až po tlaky převyšující 1016  Pa v jádrech hvězd. Ve fyzice pevných látek si vysoký tlak (v řádech GPa) našel své nezastupitelné místo jak při tvorbě nových materiálů tak při studiu základních vlastností pevných látek, kde lze díky tlaku pozorovat jinak velmi vzácné chování jako je například supravodivost, kvantově-kritické chování, nebo vznik a přeměna magnetického uspořádání.

Období extrémních teplot a jejich vliv na zdraví / Aleš Urban (ÚFA AV ČR)
Extrémní teploty vzduchu představují jedno z hlavních meteorologických rizik pro lidské životy a zdraví. Zvláště období extrémně vysokých teplot – horké vlny – mají celosvětově na svědomí velké množství obětí. Přednáška se zaměřuje na základní informace o obdobích extrémních teplot vzduchu a příčinách jejich vzniku a jejich dopady na úmrtnost a nemocnost v ČR.

24|09

2020

StG @ SI - Speciál s laureáty Prémie O. Wichterleho

chci vědět více

26|08

2020

StG @ SI - Sluneční speciál

chci vědět více

24|06

2020

StG @ SI - vol. 17

chci vědět více

17|06

2020

StG @ SI vol. 16

chci vědět více
blíží se proběhlo

Kontakt

Každé vystoupení Science to Go je sérií minipřednášek na nejrůznější témata z přírodních věd. K vystoupení je potřeba pouze místnost s dataprojektorem. Chcete-li jej zorganizovat ve Vašem městě, Vašem kulturním centru, Vaší knihovně, Vašem divadle… rádi za Vámi přijedeme! Napište nám mail na jeden z kontaktů a domluvíme se.

Mám zájem o přednášku

prednasky@sciencetogo.cz

Řekněte si o témata, která Vás zajímají. Nebo je můžeme vymyslet společně. Těšíme se na viděnou u Vás!