Menu

Science to Go! – Opět v Olomouci

Proběhlé akce
Science to Go! – Opět v Olomouci

Kdy: 15. února 2017 od 17 hodin

Kde: Vědecká knihovna v Olomouci, www.vkol.cz

Osobní genomika aneb mám přečtenou DNA a co teď s tím?

Jana Fialová Kučerová

Jana Fialová Kučerová se začala zajímat o genetiku od té doby, co před mnoha lety v ABC četla o genetických variantách gepardů. Předtím se zajímala spíše o gepardy. Po studiu molekulární biologie, kde konečně pořádně zjistila co to jsou geny, se na LF UPOL zabývala především vrozenými poruchami erytropoézy. Zatím u sebe bohužel žádnou zajímavou nenašla.

Proč doktoři brojí proti kouření, není to snad svoboda každého člověka?

Ondřej Fischer

Ondřej Fischer je mladým lékařem Plicní kliniky FN Olomouc se zaměřením na léčbu nádorů plic. Často přitom naráží na fakt, že cigareta kuřákovi nejen dává, ale také bere, a naráží na hranici svobody jednotlivce a společenské odpovědnosti. Jeho pohled “z druhé strany opony” si můžete přijít poslechnout do Vědecké knihovny.

Může vůbec radiace léčit?

Pavel Karhan

Pavel Karhan je radiologickým fyzikem na Klinice nukleární medicíny FN Olomouc. Vystudoval jadernou a subjadernou fyziku na MFF UK, během studií se zabýval detekcí ultra-vysokoenergetického kosmického záření. Bude mluvit o tom, co dělá fyzik ve zdravotnictví, jaký vliv má jeho práce na pacienty, co je záření a k čemu může být dobré.