Menu

Science Café v Písku

Proběhlé akce
Science Café v Písku

Po Science to Go v písecké Sladovně nás pozval pan Kožíšek do Science Café. Vystoupení se konalo 17.12.2014 v restauraci Pí Local club. Témata jsme si přivezli dvě: jaderná fyzika a Higgsův bozon. Prezentace, které jsme si připravili jsou zde: