Menu

Městská knihovna v Praze vol. 6

Proběhlé akce
Městská knihovna v Praze vol. 6

Kdy: 12. dubna 2016 od 18:00

Kde: Městská knihovna v Praze, www.mlp.cz

Přednáší:

Marek Basovník (KTF MFF UK a ÚFA AV ČR) – Minulost a současnost logaritmického pravítka

Logaritmické pravítko sloužilo jako výborná pomůcka pro urychlení náročnějších výpočtů, zejména násobení velkých čísel. Po nástupu éry počítačů se však na tento princip nezapomnělo, naopak se princip logaritmického pravítka do počítačů přenesl a „šoupání“ logaritmickým pravítkem dnes za nás dělá stroj. Přednáška Vás seznámí o tom, jak tato pomůcka funguje a jak tohoto principu využívají moderní výpočetní metody.

Eliška Duchková (VŠCHT Praha) – Toxické ionty ve vodě a půdě: jak na ně

V současnosti představuje kontaminace toxickými ionty závažné riziko pro životní prostředí, které má dopad na všechny živé organismy, včetně zdraví člověka. Právě toxické ionty, mezi které patří ionty olova, zinku, arsenu nebo i ionty radioaktivních prvků (např. uranu), představují velice nebezpečné kontaminanty. Mnohé vykazují toxicitu již v malém množství a toxicita vzrůstá při jejich hromadění ve vodě nebo půdě. Je tedy velice důležité zabránit jejich šíření. Velmi účinné je zachytávání kontaminantů na nejrůznějších jílové materiály a v přednášce si vysvětlíme, jak toto funguje.

Martin Ledinský – Proč je nebe modré? – O Ramanově spektroskopii velmi nevážně

Přednáška z jedné strany o tom, jak prostá fascinace krásou a logikou přírody může vést k významným objevům. A z té druhé o tom jak jsou někdy objevy krásné, rychlé a jednoduché, jen je třeba umět to dobře podat.