Menu

Magická fyzika – Vánoční speciál

Proběhlé akce
Magická fyzika – Vánoční speciál

Kdy: ve středu 21.12.2016 od 18:00

Kde: Malý sál, Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha

Vstupné: 40 Kč

prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. + tým kolegů z katedry makromolekulární fyziky MFF UK

Pod názvem „Magická fyzika“ se skrývá hodinová série jednoduchých a zároveň působivých pokusů, které připravil tým pracovníků Matfyzu. Pásmo je určeno každému, kdo rád pozoruje a kdo se rád diví. Připravené experimenty totiž upozorňují na nevšední projevy fyzikálních zákonů. Na tajemství maskovaná banalitou všedního dne.

Průměrná doba věnovaná jednomu experimentu je 3 minuty a tak je opravdu na co se dívat. Nic nevysvětlujeme, žádné předběžné znalosti nevyžadujeme, PowerPoint nepoužíváme. Nechte se překvapit, co se skrývá za slovy „vodní telefon“, „válka kapalin“, „Zeemanův katastrofický stroj“, „keltská lžíce“, „přetlačování bublin“. A jak to souvisí s královnou všech fyzikálních veličin, s entropií?

Jednoduchost demonstrací, jejich překvapivé výsledky, tajemství reprodukovatelnosti, pomíjivá krása, to vše nás může pobídnout k vlastním úvahám a třeba i ke snaze experimentovat doma v kuchyni.

Divit se samozřejmým věcem (proč je vlastně mýdlová bublina kulatá?), klást Přírodě otázky (jak závisí tlak v gumovém balónku na poloměru), dešifrovat její odpovědi, pochybovat o nich, znovu se ptát. V tom je mistrovství velkých fyziků. Přijďte si to zkusit.

Po skončení přednášky bude připraveno malé předvánoční občerstvení!